Národní zdravotní registry

NROD - Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Podle zákonů, které Česká republika přijala jako součást příprav na vstup do EU, se potencionálním dárcem orgánů a tkání může stát po smrti kdokoliv, s výjimkou osob které za svého života vyjádřili jednoznačný písemný nesouhlas s dárcovstvím. Pro evidenci těchto osob byl zřízen Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (NROD).

graf-nronspot.jpg

 

Registr zpracovává základní údaje o osobách nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, případně o jejich zákonných zástupcích. Účelem registru je evidence osob, které nesouhlasí s darováním tkání a orgánů tak, aby byl splněn požadavek zákona a nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti.

Další informace naleznete na adrese: www.nrod.cz

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 

  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů,
  • Věstník MZ č. 10/2004

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace