Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

V roce 2004 nabyla účinnosti vyhláška č.434/2004, která stanoví rozsah dat povinně uváděných do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů - „NROD“.

Na základě legislativních podkladů došlo ke změně v oblasti odběru tkání a orgánů zemřelým. Tento odběr lze uskutečnit pouze v případě, že zemřelý během svého života nebo zákonný zástupce nezletilé osoby, stejně jako zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti, nevyslovili prokazatelně nesouhlas.

Každý občan může vyslovit nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů a zaevidovat se do NROD.

Nesouhlas se považuje za prokazatelně vyslovený, pokud:

  • je zemřelý evidován v NROD
  • zemřelý za svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásil, že nesouhlasí s odběrem v případě smrti
  • zákonný zástupce nezletilé osoby nebo zákonný zástupce osoby zbavené způsobilosti přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem. Toto prohlášení lze učinit pro případ smrti nezletilé osoby nebo osoby zbavené způsobilosti ještě za jejího života nebo i po úmrtí této osoby
  • další možnost zaregistrování do NROD je prostřednictvím vyplněného formuláře, který je dostupný ZDE. Vyplněný formulář s notářsky ověřeným podpisem je nutno zaslat doporučeně do registru. Za děti a osoby nezpůsobilé podpisují formulář jejich zákonní zástupci.

Přístup k datům uloženým v NROD mají pouze vybraní a schválení pracovníci zdravotnických zařízení provádějící odběry tkání a orgánů za účelem transplantací. Mimo těchto pracovníků nemůže nikdo obdržet žádné osobní údaje o registrovaných.

Zrušit jednou vyjádřený nesouhlas, případně provést jeho opravu (z důvodu změny příjmení, bydliště, upřesnění rozsahu odběru apod.) lze kdykoliv zasláním nového „Vyjádření o nesouhlasu“, které bude splňovat všechny zákonné požadavky. Platné je vždy „Vyjádření o nesouhlasu“, které je do registru zaevidováno jako poslední. Potvrzení registrace do NROD i potvrzení veškerých změn zasílá žadateli KSRZIS pro umožnění kontroly veškerých údajů. Další informace naleznete na adrese http://www.nrod.cz/.

K datu 21. 6. 2016 je v registru evidováno celkem 1671 osob. Za osoby nezletilé nebo osoby zbavené právní způsobilosti byl nesouhlas s odběrem orgánů a tkání vyjádřen ve 296 případech. Ženy jsou zastoupeny 49,9% a muži 50,1%.

Rozdělení do 7 kategorií podle věkové struktury v okamžiku zaevidování je následující : 0-9 let – 10,5%, 10-19 let - 8,5%, 20-29 let – 11,9%, 30-39 let – 18,3%, 40-49 let – 16,4%, 50-59 let 14,4% a nad 60 let – 19,9%.

Ve světě existují dvě zákonné možnosti pro odběr orgánů:

  • předpokládaný souhlas : sem patří mimo ČR např. Rakousko, Francie, Belgie, Finsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Bulharsko
  • předpokládaný nesouhlas : např. Německo, Dánsko, Velká Británie, Irsko, Nizozemí, Kanada, USA, Japonsko, Jihoafrická republika, Austrálie

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace