Registry hygienické služby

Inf. systém Rozhodnutí hlavního hygienika - IS RoHy

Informační Systém Rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy) je nástrojem státního dozoru nad vybranými kategoriemi potravin tj. doplňky stravy, obohacené potraviny a potraviny určené pro zvláštní výživu, na které se vztahovala informační povinnost provozovatele potravinářských podniků do 31. 12. 2014 v souladu s § 3d zákona č. 274/2003 Sb.

Registr bude poskytovat přístup pro veřejnost do 1. 1. 2020 dle článku II zákona č. 139/2014 Sb. Spotřebitel si může v databázi vyhledat konkrétní výrobek podle názvu nebo výrobce, a tak si ověřit, zda údaje uvedené v označení potravin jsou shodné s údaji oznámenými do 31. 12. 2014.

Vstup pro veřejnost

 

Odpovědnost za bezpečnost potravin uváděných na trh a jejich označování v souladu s požadavky na označování potravin nese provozovatel potravinářského podniku, který potraviny na trh uvádí.

Od 1. ledna 2015 provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu pro počáteční kojeneckou výživu nebo dietní potravinu pro zvláštní lékařské účely příp. potravinu určenou pro zvláštní výživu, která není stanovena v prováděcím právním předpisu, je povinen před jejich prvním uvedením do oběhu zaslat Ministerstvu zdravotnictví český text označení, který bude uveden na obale výrobku v souladu s § 3d odst. 2 a § 3c odst. 1 zákona č. 139/2014 Sb. Informace o potravinách oznámených Ministerstvu zdravotnictví jsou vkládány do nového informačního systému REGISTR OZNÁMENÝCH POTRAVIN (ROP).

Vstup do systému ROP

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
se sídlem Palackého náměstí 4, P. O. BOX 60, 128 01 Praha 2
IČ: 00023833

Pracoviště odboru KSRZIS :
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
tel: +420 222 269 998
info@ksrzis.cz

Další kontaktní informace