Registry hygienické služby

Pitná voda - IS PiVo

Kvalitu vody u nás musí ze zákona sledovat všichni provozovatelé vodáren, vodovodů, veřejných studní, dále rekreačních zařízení, koupališť apod. Jejich povinností je zajistit si pravidelné rozbory vzorků vody a laboratorní výsledky poskytovat hygienickým stanicím.

Systém slouží hygienické službě ke zpracování výstupů, k posouzení kvality vody a k případnému rozhodnutí o nutných opatřeních, jako je zákaz koupání apod. Značným zjednodušením je využití internetu, přes něj putují data ze všech laboratoří do systému.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

  • zákon č. 258/2004 Sb.
  • zákon č. 254/2001 Sb.
  • zákon č. 274/2001 Sb.
  • zákon č. 13/2002 Sb.
  • zákon č. 76/2002 Sb.
  • zákon č. 86/2002 Sb.
  • zákon č. 120/2002 Sb.
  • zákon č. 320/2002 Sb.
  • zákon č. 274/2003 Sb.
  • vyhláška 35/2004 Sb.

Technická podpora

 V případě dotazů týkajících se našich aplikací kontaktujte prosím:

+420 222 269 999

Pondělí - 7.45 - 17.00
Úterý -      7.45 - 15.45
Středa -   7.45 - 17.00
Čtvrtek -   7.45 - 15.45
Pátek -     7.45 - 15.45

Kontakt

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Další kontaktní informace